Dilaterad kardiomyopati har samma riskfaktorer hos dobermann och människa

Dilaterad kardiomyopati har samma riskfaktorer hos dobermann och människa

De gener som är ansvariga för hjärtsjukdomen dilaterad kardiomyopati, DCM, är likartade hos människa och hos dobermann, enligt en studie. Hundens genom har mer likheter med människans än exempelvis gnagarnas, som vanligtvis används för modellering av dilaterad kardiomyopati. Därmed framstår dobermannhunden som en relevant djurmodell för prekliniska studier på människa.

I studien deltog 540 europeiska dobermannhundar, både friska och sjuka i DCM. Syftet var att kartlägga de genetiska faktorer och sjukdomsmekanismer som bidrar till utvecklingen av DCM. Forskarna har nu identifierat den genetiska bakgrunden till sjukdomen, som orsakar hjärtsvikt både hos hund och människa. Nya genlokus och kandidatgener har kartlagts och jämförts mellan de två arterna.

Resultaten öppnar nya forskningsvägar både inom veterinärmedicin och humanmedicin. Utvecklingen av ett genetiskt test skulle kunna underlätta en tidig diagnos av sjukdomen hos dobermann och testet skulle kunna användas förebyggande och i avelsstrategin eftersom uppfödare skulle kunna utesluta riskindivider från reproduktion.

I framtiden kan den nya kunskapen också leda till en ”One Health”-metod som ger bättre förståelse för patofysiologin bakom dilaterad kardiomyopati hos människor och eventuellt till utveckling av anpassade läkemedel.

Källa: Vétitude