”EU-kommissionen sviker löftena om bättre djurvälfärd”

”EU-kommissionen sviker löftena om bättre djurvälfärd”

EU-kommissionen har misslyckats med att uppfylla sitt åtagande att förbättra djurskyddet för miljarder djur, trots tydliga krav från medborgarna om bättre lagstiftning. Det skriver Eurogroup for Animals, den europeiska paraplyorganisationen för djurrätts- och djurskyddsorganisationer i ett pressmeddelande.

År 2020 åtog sig EU-kommissionen att revidera lagstiftningen om djurskydd som en del av den så kallade Farm to Fork-strategin. Men enligt ett arbetsprogram som läckt ut i förväg, har kommissionen nu misslyckats med att lägga fram alla förslagen, och åtar sig endast att leverera en av de fyra utlovade förordningarna (transportförordningen), som ska publiceras i december.

Därmed återstår förslagen om så kallade kept animals (KAR), alltså djur som hålls i människans vård, slakt och märkning. Särskilt oroande är avsaknaden av en tydlig tidslinje för förordningen om hållna djur, genom vilken kommissionen förväntades uppfylla löftet att kräva burfria system, vilket efterfrågades av 1,4 miljoner medborgare i End the Cage Age ECI, skriver Eurogroup for Animals.

Det är nu mycket troligt att arbetet med att ta fram förslag till dessa nya förordningar – som alltså inte nämns i arbetsprogrammet – kommer att överlämnas till nästa kommission, vilket innebär att miljontals djur kan stå utan skydd i många år framöver. Kommissionen ignorerar också den tydliga demokratiska uppmaning som återspeglas i de europeiska medborgarinitiativen, där medborgarna har bett EU att göra mer för djurvälvärden.

En annan viktig fråga som saknas i dokumentet är den lagstiftande ramen för hållbara livsmedelssystem (FSFS), som också förväntades vara klar före slutet av 2023. Att skjuta upp detta flaggskepp inom Farm-to-Fork kommer att innebära ett misslyckande med att anpassa jordbruks- och livsmedelspolitik till EU:s hållbarhets- och klimatmål.

Förutom Farm to Fork Strategy saknas även den efterlängtade revideringen av REACH-förordningen inom ramen för Chemicals Strategy for Sustainability i programmet. Denna grundläggande förordning har länge diskuterats som en central del av EU:s gröna löfte om att skapa en giftfri miljö och som är en förutsättning för en kemikaliestrategi som konkreta termer främjar utfasningen av djurförsök.

”Vi är extremt bedrövade över att kommissionen inte har den politiska viljan att hålla sitt löfte och vänder ryggen till medborgare och vetenskap. Efter årtionden av förberedelser har vi haft många dialoger, konsekvensbedömningar och vetenskapliga yttranden. Namninsamlingar, medborgarinitiativ och den speciella Eurobarometern från 2016 visar att folken i Europa vill ha bättre djurvälfärd. Men vi kommer inte att ge upp utan fortsätta driva på för att kommissionen ska åta sig en tydlig tidslinje för de andra förslagen. Det är dags nu. Vi kommer helt enkelt inte att acceptera fler förseningar”, kommenterar Reineke Hameleers, vd för Eurogroup for Animals.

Förra veckan samlades djurskyddsorganisationer, ledamöter av Europaparlamentet och andra aktörer utanför Berlaymontbyggnaden, som är kommissionens säte i Bryssel, och uppmanade offentligt Ursula von der Leyen att lägga fram fullständiga förslag för en reviderad djurskyddslagstiftning, precis som utlovat. Ledamöter av Europaparlamentet kallade kommissionens misslyckande för ett ”demokratiskt misslyckande”.

Den berömda etologen och naturskyddaren, FN:s fredsambassadör Jane Goodall, anslöt sig också till uppmaningen och bad att få träffa Ursula von der Leyen för att diskutera frågan.

Källa: Eurogroup for Animals. Bilden föreställer Barleymontbyggnaden i Bryssel. Foto Mostphotos