Vändpunkt i kampen mot rabies

Vändpunkt i kampen mot rabies

Infektioner på grund av rabies och det besläktade lyssaviruset är vanligtvis dödliga när viruset når det centrala nervsystemet och de första symtomen uppstår. Nu har forskare testat en behandling med en monoklonal antikropp på möss. Den visade sig vara en effektiv mot rabies, även efter att nervsystemet hade påverkats. Det skriver den franska nyhetstjänsten Vétitude.

Att man lyckats neutralisera viruset när sjukdomen redan brutit ut markerar en verklig vändpunkt i kampen mot rabies.

Forskare har utvärderat effektiviteten av en monoklonal antikropp av mänskligt ursprung (mAb) mot lyssavirusinfektioner, såsom rabies, på möss. En enda dos av denna antikropp, kallad F11, skyddade mössen från en dödlig infektion med rabiesvirus, enligt denna studie. Dess effektivitet mot lyssavirus är inte tillräcklig för att skydda infekterade djur på egen hand, utan en immunrespons krävs genom produktion av CD4 T-lymfocyter för att kontrollera infektionen. Denna antikropp minskar virusbelastningen och stimulerar immunsystemet att producera små celler som, när de passerar blod-hjärnbarriären, neutraliserar viruset direkt i hjärnan och ryggmärgen.

Även om rabiesinfektionen inte helt elimineras från mössens hjärnor med denna behandling, försvinner de kliniska tecknen på sjukdomen, och viruset hålls på en låg och stabil nivå i minst fyra månader efter infektionen. Därmed verkar denna terapi kunna vara en fungerande behandling mot rabies i detta djurmodell. Nästa steg kommer att vara att testa den nya behandlingen på människor och genomföra de första kliniska försöken.

Om dessa resultat skulle kunna leda till en effektiv terapi inom de kommande åren skulle det förändra hanteringen av rabies i länder där vaccinationsbehandling efter exponering är nästan omöjlig och antalet smittsamma mänskliga kontakter är mycket högt, som i Indien eller Indonesien.

Rabies dödar 60 000 personer varje år, främst i Afrika och Asien. I USA, där sjukdomen är endemisk, finns det inga kända dödsfall bland människor eftersom förebyggande behandlingar är lätt tillgängliga.

Källa: Vétitude