Djurvårdarnas undantag förlängs till 31 december 2026

Djurvårdarnas undantag förlängs till 31 december 2026

Undantaget för djurvårdare som ger dem rätt att söva sällskapsdjur förlängs till 31 december 2026. Det framgår av de tre nya föreskrifter om djurens hälso- och sjukvård som började gälla den 1 november.

Det har länge varit brist på legitimerad personal inom djursjukvården, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande. Under ett antal år har det funnits undantagsregler som gjort det möjligt för djurvårdare med en specifik utbildning att få söva sällskapsdjur till och med den 31 december i år.

– Eftersom det fortfarande råder brist på legitimerad personal har vi valt att förlänga undantaget i förskrifterna fram till den 31 december 2026, säger Gerd Sundström på djuravdelningen.

De tre föreskrifterna är skrivna utifrån yrkeskategorier:

Djurhälsopersonal
I föreskrifterna som riktar sig till djurhälsopersonal, det vill säga framför allt veterinärer, djursjukskötare och godkända hovslagare, finns bestämmelser om bland annat journalföring, intygsskrivning och läkemedelshantering. En ändring jämfört med tidigare är att djursjukskötare får vaccinera vissa sällskapsdjur mot fler sjukdomar än tidigare.

De som arbetar inom djurens hälso- och sjukvård utan att vara djurhälsopersonal samt veterinärer som tillhandahåller läkemedel till dessa personer
De som berörs av dessa föreskrifter är bland annat djurvårdare, de som avhornar och vaccinerar kalvar, djurskötare på djurparker, icke godkända hovslagare, klövvårdare samt id-märkare. Här finns bestämmelser om bland annat utbildningskrav för de olika yrkeskategorierna samt vad de får göra. Dessutom finns bestämmelser om veterinärers tillhandahållande av läkemedel till dessa yrkeskategorier.

En ändring jämfört med tidigare är att djurvårdare med en specifik utbildning fortsatt kommer att få söva sällskapsdjur fram till den 31 december 2026.

Djurhållare samt veterinärer som förskriver läkemedel till djurhållare
Dessa föreskrifter riktar sig till djurhållare och veterinärer. Föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om veterinärers förskrivning av läkemedel till djurhållare samt om operativa ingrepp som en djurhållare själv får utföra, exempelvis id-märkning.

Bestämmelserna om villkorad läkemedelsanvändning, ViLA, har uppdaterats och förtydligats för att underlätta för veterinärer och djurhållare, utan att riskera djurhälsa och djurskydd. Exempel på ändringar som införs är att flera veterinärer kommer att kunna vara ordinarie veterinär i en besättning samt att vissa besök kommer att kunna genomföras digitalt.

Källa: Jordbruksverket

Mer information
D 33: Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om djurhälsopersonal

D 34: Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om den som utan att tillhöra djurhälsopersonalen yrkesmässigt utövar verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård samt om veterinärs tillhandahållande av läkemedel till dessa personer

D 35: Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om veterinärs ordination av läkemedel, djurhållares registrering av uppgifter samt operativa ingrepp som djurhållare får utföra