Försäkringsbolag finansierar SLU-forskning om djursjukvårdskostnader

Försäkringsbolag finansierar SLU-forskning om djursjukvårdskostnader

Försäkringsbolagen Svedea, Sveland Djurförsäkringar och Dina Försäkringar har gått samman för att finansiera ett forskningsprojekt från SLU. Det går ut på att kartlägga och analysera kostnader inom veterinärvården.

Syftet med forskningen är att göra det enklare för djurägare att jämföra veterinärpriser, skriver Svedea i ett pressmeddelande. ”Faktum är att det kan skilja tusentals kronor för veterinärvård av samma skada eller sjukdom beroende på vilken klinik en djurägare besöker”, heter det i pressmeddelandet.

Svedea, Sveland Djurförsäkringar och Dina Försäkringar har tagit över finansieringen av ett forskningsuppdrag från SLU som går ut på att kartlägga kostnaderna inom veterinärvården. Målet är att genomföra en omfattande analys av veterinärvården och förstå komplexiteten i veterinärvårdssektorn.

– Djurägaren har rätt att veta att det finns stora skillnader mellan olika kliniker och måste få en uppfattning om kostnaden innan vården inleds. Vi tror stenhårt på att öka transparensen mellan djurvården, djurägare och försäkringsbolag och genom att finansiera forskningsprojektet från SLU tillsammans med Sveland Djurförsäkringar och Dina Försäkringar kan vi hjälpa till konkret, säger Odd Einar Bruem, chef Svedea djurförsäkring, som företräder finansiärerna.

– Vad betalar djurägarna egentligen för veterinärvård idag? Hushåll med små ekonomiska marginaler har svårt att få adekvat djursjukvård och hållbarhet och kostnadsökningar inom djursjukvården rimmar inte alltid. Genom finansieringen får jag möjlighet att förstå lite mer om varför det ser ut som det gör, säger Agneta Egenvall, som själv är veterinär och professor vid SLU.

Hon är ansvarig för forskningsprojektet, som väntas redovisas under 2024.

Ett parallellt projekt från försäkringsaktörerna är samarbetet med den digitala plattformen Vetpris. Det samlar in priser från kliniker och djurägare med syfte att skapa transparens om prissättning av olika behandlingar. Vetpris kommer även användas för att få in underlag till SLU:s forskningsprojekt. Nu uppmanar initiativtagarna alla djurägare att bidra till forskning och pristransparens genom att anonymt lämna in uppgifter om sina veterinärbesök till tjänsten.

– I dag är det i princip omöjligt att jämföra priser och kliniker när ens djur blir sjukt. Det finns ingen reglering kring kostnader och man får sällan tydliga svar om vad undersökningar och ingrepp kostar. Det innebär att djurägare famlar i blindo och ofta betalar tusentals kronor mer än de behöver. Vi behöver göra det enklare för djurägare att fatta bra och grundade beslut innan de uppsöker veterinär. Genom att lämna in uppgifter till Vetpris kan vi alla hjälpas åt att samla information och bidra till forskningen, säger Odd Einar Bruem, chef Svedea djurförsäkring.

Källa och bild: Svedea