Första företaget godkänt för slakt på gård

Första företaget godkänt för slakt på gård

Nu är det första svenska slakteriet godkänt för att få utföra slakt av djur på gården som djuren kommer från. Det skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

Möjligheterna att slakta på den jordbruksanläggning djuren kommer ifrån har länge varit efterfrågad av djurägare. Fördelarna är bland andra att djuren slipper transporter.

– Det är glädjande att vi nu har slakterier som tagit möjligheten och ansökt om att bli godkända. Det första företaget, De Vilda AB i Järna, har godkänts i veckan, berättar Mona-Lisa Dahlbom, senior veterinärinspektör på Livsmedelsverket.

EU:s regler har tillåtit slakt på jordbruksanläggning (slakt på gård) av ett begränsat antal nötkreatur, hästar och tamsvin sedan hösten 2021. Slakterier kan ansöka hos Livsmedelsverket för att bli godkända för detta.

En djurägare som vill få sitt djur slaktat på gård kan ta kontakt med ett slakteri.

Källa: Livsmedelsverket. Bilden är en genrebild