Så vill Agria bromsa skenande skadekostnader för hästar

Så vill Agria bromsa skenande skadekostnader för hästar

Hästägare anlitar veterinär 54 procent oftare än för fem år sedan. Det är en av orsakerna till att antalet skador och utbetalade ersättningar har ökat med motsvarande grad under perioden. Nu inför Agria en ny tjänst för att bromsa skadekostnaderna, enligt ett pressmeddelande.

​​​​​​Orsakerna till att tre parametrar – antal veterinärbesök, antal skador samt utbetalad försäkringsersättning – har ökat med runt 50 procent skulle kunna vara nya behandlingsmetoder och ökad kompetens. Det gör i sin tur att fler diagnoser behandlas.

Men andra orsaker kan vara att hästägare besöker veterinär för problem som inte behöver veterinärvård, att det görs akutbesök på kvällar och helger för icke akuta skador vilket resulterar i extra jourtillägg, samt att fler återbesök bokas in. Samtidigt minskar tillgången på yrkesverksamma veterinärer.

Agria inför därför möjligheten til sjukvårdsupplysning och vårdkoordinering – det vill säga att hästägaren lotsas fram till rätt vård, i rätt tid och på rätt nivå.

– Genom att enbart hänvisa de hästar som är i behov av djursjukvård till klinik används resurserna på ett smartare vis, särskilt då det är brist på veterinärer. Med en akut sjuk häst ska du självklart söka vård direkt, säger Mikael Theorén, affärsområdeschef för häst på Agria.

Hästägaren kontaktar Agria, som har öppet dygnet runt, och pratar med en leg djursjukskötare som gör en första bedömning. Utifrån samtalet rekommenderas hästägaren antingen att avvakta eller att boka ett digitalt möte med hästveterinär via Agria Vårdguide. Därefter får hästen antingen vård hemma i stallet eller rekommendation att boka tid på en fysisk klinik. Akut sjuk eller skadad häst ska snarast åka till klinik.

Fördelningen av vårdbehovet bland de hästar vars ägare varit i kontakt med Agrias egen digitala veterinärrådgivning Agria Vårdguide visar vilken potential det finns i att använda de veterinära resurserna smartare, skriver Agria i sitt pressmeddelande. Av dessa kunder får 59 procent råd och stöd för hemvård, 29 procent rekommenderas att boka en tid hos en fysisk veterinär och 12 procent uppmanas att snarast åka in till en fysisk klinik för akutvård.

Mer än hälften av fallen klarar sig alltså med egenvård hemma i stallet efter stöd och råd från veterinär.

–Tillsammans med hästägarna kan vi bromsa de skenande skadekostnaderna. Vår sjukvårdsupplysning och vårdkoordinering ger hästägarna flera fördelar. De slipper betala självrisk för åkommor som inte behöver vård på klinik, de sparar sitt försäkringsbelopp till allvarligare skador och slipper lasta hästen för att åka till veterinären. För oss på Agria betyder det att vi fortsatt kan sträva efter att hålla försäkringspremierna på en rimlig nivå, säger Mikael Theorén.

Källa: Agria