SVA: Risken för spridning av ASF är låg

SVA: Risken för spridning av ASF är låg

SVA bedömer att risken för spridning av afrikansk svinpest till andra delar av landet är låg. Det framgår av en ny epidemiologiska lägesbild.

Drygt femtio vildsvinskadaver positiva för ASF-virus har hittats, alla inom ett mindre område av det som definierats som smittans kärnområde inom den smittade zonen. För närvarande verkar ingen omfattande smittspridning pågå och risken för spridning ut ur zonen bedöms som låg (till vildsvin) respektive mycket låg (till grisar), skriver SVA i sitt pressmeddelande.

– Vår bedömning är att risken för spridning av ASF från den smittade zonen till vildsvin i andra delar av landet är låg. Att smittan sprids till grisar i andra delar av landet från den smittade zonen bedömer vi som en mycket låg risk. För nyintroduktion gäller samma som innan utbrottet, fortsatt en förhöjd risk men på en låg nivå, sammanfattar Erika Chenais, statsveterinär på SVA.

Förstärkt övervakning, både av vildsvin och i grisbesättningar, pågår i de kommuner som omger den smittade zonen. Det är fortsatt viktigt att allmänheten rapporterar fynd av döda vildsvin från hela landet via rapporteravilt.sva.se och kontaktar veterinär vid ökad sjuklighet eller dödlighet hos grisar. Det är också viktigt att följa de restriktioner som finns i den smittade zonen.

Källa: SVA