Svinpesten: Restriktioner lyfts i flera kommuner

Svinpesten: Restriktioner lyfts i flera kommuner

Nu minskas den smittade zonen och berör endast Fagersta och Norbergs kommuner, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

– Det är glädjande att det hårda arbete som gjorts nu ger resultat! Detta efterlängtade zonbeslut innebär att den smittade zonen minskas och att vissa lättnader i restriktionerna kan göras i de yttre delarna av den smittade zonen. Jag vill rikta ett stort tack till Svenska Jägareförbundet och alla jägare som har gjort ett fantastiskt jobb med sökinsatser och annat, samt till de boende och näringsidkare i området för deras samarbetsvilja och fortsatta förståelse, säger Lena Hellqvist Björnerot, chefsveterinär på Jordbruksverket, och fortsätter:

– Vi hoppas på fortsatt positiv utveckling av utbrottet och goda resultat av bekämpningen. Risken är inte över och vi behöver jobba vidare, men detta är ett stort positivt steg som också erkänts på EU-nivå.

Det nya beslutet gäller från och med den 30 november och innebär att storleken på den smittade zonen minskas. För de områden i Skinnskatteberg, Surahammar, Västerås, Sala, Smedjebacken och Avesta kommuner som tidigare legat inom zonen, men nu hamnar utanför gränsen, gäller inte längre några restriktioner.

Kvar i den smittade zonen finns Fagersta och delar av Norbergs kommun. I det instängslade kärnområdet ligger befintliga restriktioner kvar som tidigare, medan lättnader görs i zonens ytterområde. Här får allmänheten, med vissa förbehåll, röra sig i skog och mark samt på is och i sjöar.

– Tack vare det intensiva arbete som pågått sedan den 6 september vet vi nu så mycket om smittans utbredning att det inte längre är nödvändigt med lika hårda restriktioner. Samtidigt är det fortfarande viktigt att inte störa vildsvin eller hindra fortsatta bekämpningsåtgärder. De aktiviteter som nu tillåts är sådana där risken för smittspridning eller störning bedöms som låga, medan fortsatt förbud råder om riskerna bedöms som höga. Det är också viktigt med fortsatt vaksamhet, vi vill skyndsamt ha in rapporter om eventuella vildsvinskadaver som hittas så att dessa kan undersökas. Det virus som orsakar afrikansk svinpest kan finnas kvar länge i miljön och det är för tidigt att blåsa faran över. De restriktioner som finns kvar är därför oerhört viktiga för att minska risken för bakslag i utbrottet, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Källa: Jordbruksverket