EHD-virus vandrar snabbt norrut i Europa

EHD-virus vandrar snabbt norrut i Europa

EHD-viruset vandrar allt längre norrut i Europa. I Frankrike upptäcktes ett första fall i september. Två månader senare har över 2 000 nötbesättningar drabbats.

För drygt ett år sedan konstaterades det allra första fallet av epizootisk hemorragisk sjukdom, EHD, i Europa. Nötboskap på Sicilien hade drabbats.

Viruset sprids genom en art av svidknott, Culicoides. Enligt det franska jordbruksdepartement är det sannolikt att denna lilla blodsugande vektor, tre millimeter som färdigvuxen, har färdats med hjälp av vinden från Tunisien och över Medelhavet. Sedan dess har sjukdomen konstaterats både hos tamboskap och vilda djur i Spanien, Portugal och i andra delar av Italien. I början av oktober i år påträffades också några sjuka djur på gårdar i Schweiz.

Det första fallet i Frankrike upptäcktes för två månader sedan, och sjukdomen har sedan dess spridits snabbt. I början av november hade över 2 100 nötbesättningar drabbats i tolv departement i den sydvästra delen av landet.

EHD angriper framför allt nötboskap och hjortdjur. Symptomen hos kor är bland annat trötthet, feber, avmagring, sår i munhåla, hälta, andnöd och rodnad på juver. Det finns inget vaccin mot EHD, men i Frankrike behandlas djuren med antibiotika för att lindra sjukdomen, samt antiinflammatoriska läkemedel. Dödligheten bland nötboskap beräknas till mindre än 1 procent, men enligt EU:s regler omfattas sjukdomen av anmälningsplikt, och inga djur får just nu exporteras från franska besättningar som ligger inom 15 mils radie från de berörda gårdarna.

Enligt forskare gynnas sannolikt sjukdomen av klimatkrisen, eftersom högre temperaturer gör att säsongen för de smittbärande insekterna förlängs, och dessutom bäddar för en högre virushalt hos svidknotten.

EHD identifierades för första gången i USA 1955, då den orsakade många dödsfall bland vilda hjortar. Senare har den spridits till Japan, Kanada, Australien och Afrika. Så sent som 2021 upptäcktes de första fallen i Tunisien, varifrån viruset alltså misstänks ha kommit till södra Europa.

I ett pressmeddelande från i slutet av förra året, bedömde SVA då att det sannolikt dröjer flera vektorsäsonger innan Sverige riskerar att drabbas.

Text: Anna Trenning-Himmelsbach Bilden är en genrebild.