ASF: Epidemiologiska toppen är passerad.

ASF: Epidemiologiska toppen är passerad.

Den epidemiologiska toppen för utbrottet av afrikansk svinpest är passerad. Det uppger SVA, som publicerar en ny epidemiologisk lägesbild avseende utbrottet i Fagerstatrakten.

Den 30 november beslutade Jordbruksverket att minska den smittade zonen. Den delades in i ett kärnområde och ytterområde med olika restriktioner i respektive del, baserat på det aktuella epidemiologiska lägesbilden. Sedan utbrottets start har omfattande sökinsatser genomförts varvid drygt sextio vildsvinskadaver positiva för ASF-virus har hittats, alla inom ett mycket begränsat område i kärnområdet. Patologisk undersökning för att bestämma när de kadaver som har varit positiva för ASF har dött visar att inget vildsvin dött av afrikansk svinpest sedan slutet på september samt att smittans geografiska utbredning inte har ökat sedan mitten på september. Det kan antas att det för närvarande inte pågår någon smittspridning. Smittan bekämpas nu genom att hindra vildsvinens rörelser med hjälp av stängsel runt kärnområdet, samt smittskyddsavlivning av kvarvarande vildsvin i detsamma. Alla vildsvin som avlivats hittills har varit negativa för afrikansk svinpestvirus.

– Allt tyder på att den epidemiologiska toppen är passerad. Resultaten från de patologiska undersökningarna visar att de flesta vildsvinen dog mellan slutet på augusti och mitten på september säger Erika Chenais, statsveterinär på SVA.

Fortsatt vaksamhet, anmälan om eventuella fynd av kadaver, provtagning av vildsvin från smittskyddsavlivning i den smittade zonen och jakt i omkringliggande områden, samt upprepade sökinsatser kommer att vara viktiga för att utrota ASF i Sverige.

Källa: SVA