Djurägarenkät kan spåra tidig artros hos hund

Djurägarenkät kan spåra tidig artros hos hund

En enkät riktad till djurägare kan göra det möjligt att identifiera rörelseproblem hos hundar betydligt tidigare än hittills. Det visar en studie som refereras av Vet Times.

Forskare vid universitetet i Liverpool har samarbetat med välgörenhetsorganisationen Dogs Trust för att skapa GenPup-M-systemet, som de hoppas kunna utveckla till en app för hundägare.

En studie vars resultat har publicerats i tidskriften PLOS One, visar på ett samband mellan kliniska testresultat av artros hos hund och de enkätsvar som lämnas av djurägare. Frågeformuläret låter djurägare reflektera över sin hunds välbefinnande och rörelseförmåga.

I studien ingick 62 hundar – 31 med kända rörelseproblem (dock bara 13 med en formell diagnos) och 31 utan. Varje hund genomgick en fysisk undersökning, och frågeformulären fylldes i på distans på grund av covid-restriktioner. Det innebar att hundägarna inte kunde vara närvarande varken vid fysiska undersökningar eller vid gånganalys.

Studien fann en ”signifikant, måttlig positiv korrelation” mellan kliniska undersökningsresultat och de enkätsvar som lämnats. Därmed tror forskarna att GenPup-M har potential att identifiera rörelseproblem i ett mycket tidigare skede än vad som för närvarande är fallet, då djurägare ofta inte reagerar förrän hundens tillstånd har blivit allvarligt.

”Rätt använt kan GenPup-M-enkäten upptäcka subtila förändringar i en hunds rörlighet utan tidskrävande och dyra gånganalyser. Verktyget kan också hjälpa veterinärer att diagnostisera och förhoppningsvis mildra utvecklingen av rörelseproblem” säger veterinär och forskaren Natasha Clark till Vet Times.

Källa: Vet Times