Jordbruksverkets vägledning för djurhälsopersonal uppdaterad – mer anses behövas

Jordbruksverkets vägledning för djurhälsopersonal uppdaterad – mer anses behövas

Jordbruksverkets ”Kontrollvägledning djurhälsopersonal” finns nu ute i ny version – uppdaterad med nya föreskrifter.

– Det vi försökt att göra med den nya versionen är att det ska vara ett tydligt och enkelt stöd för länsstyrelsen när de planerar kontroller av till exempel veterinärer, säger Ulrika Bergman, handläggare på Jordbruksverket.

De nya föreskrifterna hänvisar till den nya lagstiftningen från förra året i SJVFS 2023:19, SJVFS 2023:20 och SJVFS 2023:21. När länsstyrelsen upptäcker avvikelser hos djurhälsopersonal, anmäls detta i speciellt allvarliga fall till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

De senaste tre åren har Ansvarsnämnden fått in totalt 20 anmälningar om djurhälsopersonal från länsstyrelsen. Flest kom från Länsstyrelsen Skåne som förra året skickade fem stycken – vilka omfattade totalt sju djurhälsoanställda på två kliniker.

– Vi upptäckte en del brister som var kopplade till en inte ansvarsfull rekvisition och förskrivning av narkotikaklassade läkemedel och om delegation av operativa ingrepp som vi bedömde inte hade gjorts på rätt sätt, säger Charlotta Kamaterou, länsveterinär på Länsstyrelsen Skåne.

De operativa ingreppen handlade om två veterinärer som enligt myndigheten delegerat tandoperationer som inte var av enklare karaktär till en djursjukskötare.

Totalt gjorde Länsstyrelsen Skåne 26 kontroller av djurhälsopersonal förra året. Hos 17 av dessa personer fann man avvikelser.

De tre vanligaste avvikelserna var brister i journalföringen, ej återhållsam läkemedelsanvändning med avseende på antibiotika och narkotiska läkemedel, samt brister i ViLA-instruktioner (ViLA är en förkortning för villkorad läkemedelsanvändning /red).

När det gäller hästpass säger sig länsstyrelsen ha konstaterat fall då läkemedel med livstidskarens och sexmånadersläkemedel inte noterats i hästpass – vilket kan få allvarliga konsekvenser vid upptäckt efter slakt då stora mängder livsmedel som korv kan komma att behöva återkallas i senare led så att det inte hamnar i livsmedelskedjan.

Länsstyrelsen Skåne har i dagarna hos Jordbruksverket efterlyst fler vägledande insatser till djurhälsopersonal – från vilka man säger sig uppleva en ”brist på kunskap om gällande lagstiftning samt brist i kommunikation mellan veterinär och djurhållare”.

Text: Håkan Frisell

Här finns Jordbruksverkets nya ”Kontrollvägledning djurhälsopersonal”:

https://jordbruksverket.se/download/18.ab0b69f18089318b608bf4f/1706014641055/Kontrollvagledning-djurhalsopersonal-tga.pdf

De nya föreskrifterna har saknummer D33 (SJVFS 2023:19), D34 (SJVFS 2023:20) och D35 (SJVFS 2023:19) och kan nås här.

https://jordbruksverket.se/djur/personal-inom-djurens-halso–och-sjukvard/veterinara-forfattningshandboken#h-DTjansteutovningsbestammelser