Så matar man småfåglar trots fågelinfluensa

Så matar man småfåglar trots fågelinfluensa

Fågelinfluensa sprids inte vid fågelbordet, skriver SVA för att lugna personer som tycker om att se småfåglar äta. Även om vilda fåglar drabbas av influensa är det ovanligt att småfåglar smittas. Däremot finns andra sjukdomar som kan spridas, vilket gör det viktigt att uppmana allmänheten att hålla rent vid fågelbordet.

Mesar, finkar och sparvar med flera kan ha det tufft under långa kalla vintrar. Att mata småfåglar med rätt foder är ett bra sätt att hjälpa till, men tyvärr kan sjukdomar lätt spridas när många fåglar samlas på en begränsad yta. Några sådana sjukdomar är salmonellos, fågelkoppor, papegojsjuka och gulknopp.

– Gulknopp orsakas av en parasit och sprids framför allt under sommarhalvåret när fåglar äter eller dricker tillsammans med en infekterad fågel, exempelvis vid fågelautomater eller fågelbad, säger Gustav Averhed, patolog vid SVA.

En sjukdom som sprids särskilt under senvintern och våren är salmonellos som ofta ses i anslutning till fågelbord och drabbar främst finkfåglar som domherre, grön- och gråsiska och grönfink. Inköpta fröer eller annat foder har inte visat sig vara någon vanlig källa för salmonellasmitta, utan fåglarna smittas av sjuka fåglar som utsöndrar bakterier med avföringen.

– Om man ser symtom eller misstänker att småfåglar är smittade kan man sluta mata under två veckor och rengöra foderautomaterna med tvål och vatten samt desinfektionsmedel. Sedan går det bra att börja mata igen, säger Gustav Averhed.

Några råd att dela med sig av för minska smittrisken:

  • Använd fågelmatare av material som är lätt att hålla rent och som är konstruerade så att fåglarna inte kan sitta i maten och förorena den.
  • Håll fågelmatare och marken under fågelmataren så rena som möjligt för att förhindra att fåglar kommer i kontakt med avföring.
  • Lägg gärna granris på marken eller ha en uppfångningsbehållare täckt med finmaskigt nät under bordet.
  • Se till att fågelmataren inte har vassa spetsar och kanter.
  • Tvätta händerna efter hantering av fågelborden eller fåglar.
  • Mata inte vilda fåglar i närheten av anläggningar med tama fåglar.
  • Vid misstanke om sjukdomsutbrott bör matningen avbrytas helt under några veckor.

Källa: SVA