Intervacc får finansiering för att utveckla prototypvaccin till gris

Intervacc får finansiering för att utveckla prototypvaccin till gris

Vaccinföretaget Intervacc har tillsammans med Moredun Scientific beviljats bidrag från Eurostars 3-programmet för att vidareutveckla sitt prototypvaccin mot Streptococcus suis– infektioner hos grisar. Eurostars hälftenfinansierar därmed det innovativa projektet, som har en total projektbudget på 1,7 miljoner euro.

Streptococcus suis orsakar hjärnhinneinflammation, sepsis och artrit hos unga smågrisar, vilket leder till betydande kostnader för grisnäringen över hela världen. Intervaccs vaccinteknologi baseras på fusionsproteiner och genererar ett brett verkande immunsvar som skyddar djur från komplexa bakteriesjukdomar. En särskild utmaning för vacciner mot S. suis är att sjukdomen uppkommer hos grisar kort efter avvänjning, innan de flesta vacciner har en möjlighet att verka skyddande.

I tidigare genomförda proof-of-conceptstudier har Intervacc kunnat visa att griskultingar tack vare ett prototypvaccin fick signifikant skydd mot Streptococcus suis vid både 4 och 7 veckors ålder genom att dräktiga suggor vaccinerades. Skyddet överfördes till griskultingarna via råmjölken.

Behandling av sjukdomar orsakade av S. suis kräver för närvarande omfattande användning av antibiotika, och S. suis är också en viktig orsak till zoonotisk sjukdom hos människor. Därför är utvecklingen av ett säkert och effektivt vaccin som skyddar griskultingar ett akut och ouppfyllt behov.

Enligt Andrew Waller, forskningschef på Intervacc, kommer bidraget från Eurostas att göra det möjligt att fortsätta utveckla vaccinet och förbereda kliniska tester. Dessuotm kommer man att kunna utvärdera vaccinskyddet mot ytterligare en typ av S.suis.

Projektet kommer, utöver partnerskapet med Moredun, att bedrivas i samarbete med Testa Center, Sveriges Lantbruksuniversitet och Karolinska Institutet.

–Tilldelningen av detta betydande bidrag från Eurostars, i samarbete med Vinnova, är ytterligare evidens för vår vaccinteknologi, vilken är potentiellt till god nytta för samhället genom att förbättra djurens hälsa, minska behovet av antibiotika och bidra till förbättrad lönsamhet för jordbrukare, säger Jonas Sohlman, vd för Intervacc.

Eurostars är del av det europeiska partnerskapet för innovativa små och medelstora företag.

Källa: Intervacc