Myndigheter: Konsumtionen av kött ska minska med 30 procent till 2035

Myndigheter: Konsumtionen av kött ska minska med 30 procent till 2035

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket föreslår nationella mål för en hållbar livsmedelskonsumtion. Bland delmålen finns att konsumtionen av kött ska ha minskat med 30 procent till 2035 jämfört med 2021, och att konsumtionen av fisk och skaldjur ska ha ökat med 20 procent till 2035 jämfört med 2019.

Det framgår av ett pressmeddelande från de båda myndigheterna, där de bland annat skriver att dagens livsmedelskonsumtion leder till ökad risk för flera sjukdomar, och påverkar därmed samhället. Nuvarande livsmedelskonsumtion är inte heller hållbar för miljö och klimat, och konsumtionen av mat står för cirka en femtedel av de svenska konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen.

– Ungefär 14 000 dödsfall per år kan kopplas till vad vi äter, vilket motsvarar 15 procent av samtliga dödsfall i Sverige. Ur såväl ett samhälls- som individperspektiv finns stora vinster med mer hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion. Att äta hälsosamt går ofta hand i hand med det som är hållbart för miljön och klimatet, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

På uppdrag av regeringen har Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket tagit fram förslag på nationella mål med indikatorer och insatsområden, för att uppnå en hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion. De mål som myndigheterna föreslår till år 2035 är:

  • Livsmedelskonsumtionen har bidragit till en bättre och mer jämlik hälsa.
  • Livsmedelskonsumtionens negativa påverkan på klimat, biologisk mångfald och ekosystem har minskat och den positiva påverkan på biologisk mångfald och ekosystem har ökat.

För att uppnå de föreslagna målen behöver livsmedelskonsumtionen förändras. Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har listat sex delmål med de viktigaste förändringarna på befolkningsnivå som behöver ske fram till år 2035:

  • Konsumtionen av baljväxter, grönsaker, rotfrukter, frukt och bär har ökat med 50 procent till år 2035 jämfört med år 2021.
  • Konsumtionen av fullkorn har ökat med 100 procent år 2035 jämfört med år 2010.
  • Konsumtionen av fisk och skaldjur har ökat med 20 procent till år 2035 jämfört med år 2019.
  • Konsumtionen av energitäta och/eller näringsfattiga livsmedel har minskat med 50 procent till år 2035 jämfört med år 2021.
  • Konsumtionen av kött har minskat med 30 procent till år 2035 jämfört med år 2021.
  • Konsumtionen av salt har minskat med 20 procent till år 2035 jämfört med år 2018.

Mål och delmål ska vägleda myndigheters, regioners och kommuners folkhälso- och hållbarhetsarbete, men även näringslivet och civilsamhället.

Källa: Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten