Nya SLU- professorer föreläser

Nya SLU- professorer föreläser Professor Patricia Hedenqvist. Foto Jenny Svennås-Gillner

Fredag 19 april två nya professorer som forskar inom veterinärmedicin sina korta populärvetenskapliga föreläsningar. Det handlar om Johan Dicksved och Patricia Hedenqvist.

Föreläsningarna startar 10:40 respektive 11:20. De direktsänds och kan följas på www.slu.se/professorer, eller på plats i Studio Ultuna i Undervisningshuset på SLU:s campus i Uppsala, Almas allé 10.

Johan Dicksveds föreläsning har titeln ”Jakten efter nyckeln till hälsa i tarmens mikrobiella värld”. Han är professor i näringsfysiologi och metabolism hos enkelmagade djur och sedan 2022 vicedekan med ansvar för forskningsinfrastruktur vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Patricia Hedenqvists föreläsningar har titeln ”Stora insatser för små djur genom bättre narkos och smärtbehandling”. Hon är professor i försöksdjursmedicin och hennes forskning handlar om bedövning och smärtbehandling av gnagare och kanin, för såväl forskning som djursjukvård.

Källa: SLU.