Inga tecken på smittspridning av AFS i kärnområdet

Inga tecken på smittspridning av AFS i kärnområdet Under senaste sökinsatsen i Fagersta har enstaka skelettdelar hittats. Bild: SVA

Vid SVA:s sökinsatser efter kadaver i Fagerstatrakten, gjordes inga fynd som förändrar bilden av utbrottet gjordes av afrikansk svinpest. Det finns inga tecken på pågående smittspridning. Däremot gjordes flera fynd av enstaka ben eller delar av skelett som legat i skogen en längre tid, skriver SVA i ett pressmeddelande. 

– Vi har efter helgens sökinsatser inga fynd som ändrar vår bild av utbrottet. Däremot har vi fått in flera rapporter om skelettdelar, några sammanhängande delar av ett skelett och flera fynd av enstaka ben. Vi tittar nu på dessa fynd i detalj och ser vad som är att gå vidare med och analysera för ASF, men även om de här skelettdelarna är positiva så förändrar de inte vår bild av utbrottet. Jag vill återigen passa på att ge min eloge till de jägare som bidrar i sökinsatserna. De rapporter vi nu har fått in om fynd av enstaka ben som hittas gör att jag känner mig trygg med att de gör ett väldigt bra arbete i sökinsatserna, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Under vintern då marken var täckt med snö genomfördes inga sökinsatser efter kadaver, vår och barmark inväntades. Nu i början på våren har växtligheten ännu inte kommit igång fullt ut. Det gör att det är lättare att hitta enstaka skelettdelar som lite senare i vår kommer att vara dolda av grönska. Att man hittar enstaka ben eller att skelett är utspridda är inte något konstigt, rovdjur och asätare kan bära med sig ben ett stycke.

Källa: SVA