Verktyg för hälsoarbetet på mjölkgårdar utvärderat

Verktyg för hälsoarbetet på mjölkgårdar utvärderat

Evop (revolutionärt arbetssätt) kan vara ett bra verktyg för att hitta strategier för bättre juverhälsa. Inte minst för att lantbrukarna uppskattar metoden. Det visar en undersökning från SLU. 

Juverinflammation är den vanligaste och mest kostsamma produktionssjukdomen hos mjölkkor. Åtgärder som förbättrar juverhälsan i en besättning fungerar dock inte alltid på samma sätt i en annan besättning, beroende på att förutsättningarna skiljer mellan gårdar.

Evop, (revolutionärt arbetssätt eller evolutionary operation), är en generell metod för att identifiera förbättringsåtgärder och utvärdera vilken effekt de har. I en studie från SLU användes metoden på två mjölkgårdar för att undersöka om den är lämplig även för juverhälsoarbete. Efter samråd på respektive gård kom forskarna fram till att undersöka om 1) förbättrad hygien i liggbåsen, 2) byte av spensprayspreparat samt 3) metod vid sinläggning hade inverkan på juverhälsan. Som mått på juverhälsan användes mjölkens celltal, som registrerades automatiskt vid varje mjölkning.

Åtgärderna påverkade juverhälsan, men effekten skilde sig åt mellan gårdarna. Exempelvis gav byte av spenspraypreparat ett lägre celltal i den ena besättningen men inte i den andra. Ett viktigt resultat var att lantbrukarna uppskattade arbetssättet. Evop kan därför vara ett verktyg för att identifiera och utvärdera djurhälsostrategier på mjölkgårdar och det används också i viss utsträckning av Växa https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-mjolk/en-sak-i-taget/

Länk till publikationen här

Källa: SLU