Nya vaccinrön från ACVIM Forum i USA

Nya vaccinrön från ACVIM Forum i USA Under ACVIM Forum i Minneapolis, USA, pressenterade Intervacc nya rön om vaccin. Foto: Adobe Stock

Under American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM) Forum i Minneapolis i USA presenterade Intervacc nya rapporter som belyser vikten av vaccination som strategi för sjukdomskontroll och understryker säkerheten och effekten av användningen av Strangvac i fält.

ACVIM är den största veterinärorganisationen i världen och det årliga forumet samlar veterinärer för att vara uppdaterade om forskningsrön inom veterinärmedicin.

– Hästar över hela världen drabbas av kvarka och det är oerhört viktigt att kommunicera dessa rön från Europa för att öka medvetenheten om denna sjukdom och vilken roll vaccination spelar för att förhindra spridning, säger veterinär Emma Hartman, Global Product Manager på Intervacc.

Följande serie av informativa posters presenterades för deltagarna:
• Hästar vaccinerade med Strangvac utvecklade inga kliniska tecken på sjukdom, trots serologiska
tecken på exponering för S. equi. Ett samarbete mellan SVA, KI, SLU, Intervacc och Mybac-Vettech.
• Vaccination med Strangvac var immunogen och orsakade övergående biverkningar hos hästar.
Ett samarbete mellan KI, Riksanläggningarna, SVA, Intervacc och Mybac-Vettech.
• Sekvensering av S. equi-genomet underströk att screening, karantän och vaccination sannolikt
kommer att ha störst effekt för att förhindra kvarka. Ett samarbete mellan Royal Veterinary
College, University of Cambridge, Intervacc, Surveillance of Equine Strangles och EIDS.

– Vi samarbetar med veterinärer för att förbättra vår förståelse för hur Strangvac används i olika situationer för att optimera skyddet av hästar mot denna fruktansvärda sjukdom.

Källa: Intervacc