Trav

Travhästar: kortat träningspass fungerar

Travhästar: kortat träningspass fungerar

Träningspassens längd är inte avgörande för att uppnå tävlingsform hos travhästar, visar en studie.