Hästinfluensa på importhästar från Spanien

Två ridhästar som importerats från Spanien i början av juni 2012 insjuknade i hästinfluensa vid framkomsten i Uppland. Nu har även en malarialiknande sjukdomen theilerios, även kallad piroplasmos påträffats hos samma hästar.

Sjukdomen theilerioshos häst är anmälningspliktig, och orsakas av parasiten Theileria equi som förstör de röda blodkropparna. Sjukdomen smittar mellan hästar via en typ av fästingar som inte lever i Sverige idag. Symptomen är feber, kraftig blodbrist och gulsot.

– Det är sannolikt första gången som hästar varit akut sjuka i piroplasmos i Sverige, säger veterinär Helena Back vid SVA. Antikroppar mot sjukdomen har dock påvisats förut, hos ett antal importhästar som förmodligen är kroniskt infekterade.

– Kombinationen av stressen vid en lång transport och en virusinfektion utan vaccinskydd har med största sannolikhet aktiverat en infektion med Theileria som hästarna burit sedan tidigare, säger Dan Christensson, parasitolog vid SVA.

En häst som blivit infekterad med piroplasmos kan behandlas för att få ner antalet parasiter. Det är oftast inte möjligt att få bort hela infektionen, utan hästen förblir kroniskt infekterad livet ut. Hästar med infektionen kan visa nedsatt prestation, och vid stress riskerar sjukdomen att blossa upp igen.

– Så länge vi inte har de aktuella fästingarterna i Sverige är risken låg att hästarna smittar andra hästar, säger tf statsveterinär Gittan Gröndahl, SVA. Smittan kan dock även överföras via smutsiga kanyler eller från sto till foster. Med varmare klimat är det inte omöjligt att nya fästingarter kan etablera sig i Sverige, och det kan innebära risk för spridning av sjukdomar vi tidigare inte haft.

Prover på de sjuka hästarna visade även hästinfluensaviruset A2. Hästarna har fått komplikationer i form av lungsäcks- och lunginflammation och vårdas på djursjukhus.

– Det är andra gången på ett halvår som hästinfluensa kommit in i landet via ovaccinerade hästar som transporterats långt. Även förra gången gällde det införsel från Spanien, säger Gittan Gröndahl, tf statsveterinär vid SVA.

SVA uppmanar alla som tänker transportera en häst med gemensamma eller långvariga hästtransporter att se till att hästen har grundskydd mot hästinfluensa. Minst två vaccinationer behövs innan resan påbörjas. Extra viktigt är det för unga hästar. Hästinfluensa är mycket smittsamt och prestationen kan bli nedsatt under lång tid.

SVA driver flera forskningsprojekt kring luftvägsinfektioner hos hästar. Bland annat kartläggs följderna för prestationen hos de travhästar som drabbades i det stora utbrottet av hästinfluensa 2007.