Oron växer för antibiotikaresistens

Antibiotikaanvändningen och förekomsten av antibiotikaresistens inom svensk djurhållning är låg, sett ur ett internationellt perspektiv men det finns orosmoln, det visar en rapport från SVA.

Sett ur ett internationellt perspektiv är lägen inom antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens inom svensk djurhållning gynnsamt.

– Men även om läget i stort är gott så finns det orosmoln, både vad det gäller antibiotikaförbrukningen och förekomst av vissa multiresistenta bakterier hos olika djur, säger Oskar Nilsson vid Strama VL, SVA.

Det goda läget i Sverige beror till stor del på ett långvarigt arbete med att motverka sjukdomar hos djur. Arbetet måste dock fortsätta och intensifieras för att bevara antibiotika som verksamma läkemedel för människor och djur.

– Vi kan inte luta oss tillbaka och leva på gamla meriter utan måste hela tiden jobba för att bevara det goda läge vi kämpat oss till, fortsätter Oskar Nilsson.

Rapporten ”Antibiotika och djur i Sverige 2011” publiceras av Strama VL(1), SVA. Syftet är att ge översiktlig information om hur antibiotika används till djur och hur vanligt eller ovanligt det är med resistens hos olika typer av bakterier från djur i Sverige. Dessutom jämförs situationen i Sverige med den i andra europeiska länder.

Källa: SVA