Regn höjer smittrisk för grisar

Risken för att grisar ska infekteras med bakterien Leptospira växer med ökad nederbörd. Det visar forskarna Sofia Boqvist och Ulf Magnusson, SLU, i en nyligen publicerad studie.

Studien har publicerats i julinumret av The Veterinary Journal i samarbete med forskare vid SVA och Svenska djurhälsovården. Det är den första studie som visar på ett tydligt samband mellan nederbörd och ökad risk för infektion med en bakterie som kan skada både människor och djur.

– Infektioner med Leptospirabakterier är ganska vanliga hos människor och djur i de fuktiga tropikerna och ett betydande folkhälsoproblem där, säger professor Ulf Magnusson som initierat studien.

Han och hans medarbetare har undersökt utomhusgrisar i besättningar i olika delar i Sverige som indikatorer för förekomsten av infektion med olika Leptospirabakterier för att leta efter skillnader som beror på temperatur och nederbörd.

Syftet med studien var att försöka bedöma om små ändringar i klimatet, nederbörd och temperatur, kan påverka förekomsten av infektionen. Så verkar vara fallet. Det finns olika typer av Leptospirabakterier som är mer eller mindre sjukdomsframkallande hos olika arter. Andelen grisar som någon gång varit infekterade i de undersökta besättningarna översteg aldrig 10 procent. Samma typ av bakterier har också påvisats hos svenska vildsvin.

– Vi har visat att klimatförändring i form av ökad nederbörd i Sverige kan påverka förekomsten av bakteriella infektioner som drabbar både människor och djur, något som man mest spekulerat i tidigare, säger Ulf Magnusson.

Studien har ingått I SLU:s fortlöpande miljöanalysprogram.

Källa: SLU