Ny behandling för hornhinnesår hos häst

Nu utvärderas en ny behandlingsmetod med UV-ljus som kan stärka hornhinnan hos häst. Studien utförs av veterinär Anna Hellander Edman, specialisist på ögonsjukdomar hos häst, tillsammans med SLU-forskare i Uppsala.

Hästen är mer än något annat av våra vanliga, fyrfota sällskapsdjur beroende av sin syn för sin fortlevnad. Hästens anatomi med stora sidoställda ögon gör skaderisken stor. Stallmiljön innebär en hög belastning av mikroorganismer som kan infektera sår på ögat. Vissa typer av bakterier kan också orsaka en nedsmältning av hornhinnan, så att den i princip rinner bort och slutligen brister.

Hornhinnesår är ett vanligt sjukdomstillstånd hos häst som kan leda till nedsatt syn. Vid vanlig behandling ges ögonsalva eller ögondroppar med antibiotika flera gånger om dagen. Behandlingen skapar ofta svårigheter för djurägaren och obehag för hästen. Användningen av antibiotika innebär också en risk för resistensutveckling och leder även till kassation av slaktkroppen, vilket har socioekonomisk betydelse. Infektioner med resistenta bakterier
är ofta svårbehandlade där såret läker långsamt med större risk för komplikationer.

Nu görs en studie vid SLU där hästpatienter vid Skara Djursjukhus kan ges en ny typ av behandling, Corneal Cross -Linking (CXL), vid hornhinnesår. Vid CXL belyses den skadade delen av hornhinnan med ultraviolett ljus efter att den mättats med en B-vitaminlösning. Tekniken förstärker hornhinnan genom att fibrerna i hornhinnans sammanlänkas med tvärbindningar, så kallade cross-links, som gör hornhinnan mindre känslig för nedbrytande enzymer. Samtidigt avdödas mikroorganismer av de produkter som bildas vid ljusaktivering av B-vitaminet.

CXL har använts på människa under flera år för att behandla ett tillstånd av eftergift i hornhinnan (keratokonus) och nyligen avslutade kliniska studier visar även på goda resultat vid behandling av infekterade hornhinnesår CXL ges i normalfallet som en engångsbehandling. Efterföljande antibiotikabehandling är inte alltid nödvändig. Hittills har ett 20-tal hästar behandlats framgångsrikt med CXL vid Skara Djursjukhus.

Studien finansieras av Stiftelsen Hästforskning.

Källa: SLU