Förebygg MRSA på hästsjukhus

87915_171601784.jpg_395

Karin Bergström, biträdande statsveterinär, disputerar på förebyggande åtgärder för att undvika spridning av MRSA på hästsjukhus.

MRSA-infektioner hos häst är svårbehandlade eftersom det finns få effektiva antibiotika. Genom att höja hygienkraven inom sjukhusvård för djur kan spridning av resistenta bakterier minskas.

Det visar Karin Bergström, SVA, som den 5 juni disputerar i ämnet vid SLU.

Avhandlingen har gett kunskap om MRSA hos och understryker vikten av infektionsförebyggande åtgärder också på hästsjukhus. Resultaten kan användas för att vidareutveckla åtgärder mot MRSA-spridning på dessa sjukhus.

– Ett infektionskontrollprogram kräver fortlöpande arbete med revisioner, utbildning och övervakning. Sjukhusledningar måste stötta genom att tillsätta resurser och genom aktivt engagemang. Införande av infektionsförebyggande och kontrollerande åtgärder är ett självklart ansvar som åligger hästsjukhus då MRSA berör både patientsäkerhet och arbetsmiljö, säger Karin Bergström.