Jordbruksverket: Veterinärkliniker ska upprätta hygienplaner

Jordbruksverket aviserar nya hygienregler för veterinärer, men också för andra verksamheter inom djurens hälso- och sjukvård samt för djurhållare.

Syftet är att förebygga uppkomst och spridning av vårdrelaterade infektioner. Enligt de nya reglerna ska veterinärkliniker och liknande verksamheter ta fram hygienplaner och börja arbeta enligt dem. Reglerna börjar gälla den 1 april 2014.

Det blir nya regler för hund-, häst- och kattägare som har ett djur som fått en infektion med de antibiotikaresistenta bakterierna MRSA och MRSP. Även den behandlande veterinären berörs. Bland annat ska djuret hållas kontaktisolerat tills infektionen är läkt och djurägare är skyldiga att informera om smittan till den som måste hantera det smittade djuret. Veterinären ska rapportera dessa fall till länsstyrelsen. De nya reglerna börjar gälla den 1 september 2013.

De nuvarande allmänna hygienreglerna för alla djurhållare förtydligas, med undantag för dem som håller djur i privat bostad. Det ska bland annat finnas möjlighet för den som vistas på en djuranläggning att tvätta händerna med varmt vatten och flytande tvål samt att desinficera händerna. De nya reglerna börjar gälla den 1 september 2013.

Hygienreglerna skärps även för besöksverksamheter med djur, bland andra ridskolor och 4H-gårdar och lantbruk som tar emot besök. Besökare ska informeras om vikten av god handhygien. Dessa regler gäller från 1 december 2013.

Källa: Jordbruksverket