Forskning om BVD ger guldmedalj

SLU:s förtjänstmedalj i guld tilldelas professor Stefan Alenius
för hans banbrytande forskning om bovin virusdiarré (BVD).

Stefan Alenius syntestänkande och forskning om sjukdomens smittvägar ledde fram till upptäckten att de kalvar som infekteras redan i moderlivet är mycket viktiga för smittspridningen, skriver SLU i ett pressmeddelande.

IIdentifieringen av dessa så kallade persistent infekterade kalvar, som aldrig bildar antikroppar utan fortsätter att utsöndra virus, var en fundamental kunskap i försöken att bekämpa BVD. Trots ett stort motstånd kunde Stefan Alenius under 1990-talet initiera ett väl utformat kontrollprogram helt utan vaccinationer, vilket har bidragit till att Sverige idag är i stort sett fritt från denna smittsamma sjukdom.

Stefan Alenius har också bedrivit forskning om andra infektionssjukdomar hos nötkreatur, såsom rotavirus, RS-virus, coronavirus, klamydia och VTEC. Ett genomgående drag i hans forskning är att han förankrar den i svenska och internationella forskningsmiljöer, att han utnyttjar och utvecklar modern laboratoriediagnostik och att han har en stor förmåga att få resultaten omsatta i praktisk djurhållning.

I motiveringen framhålls att Stefan Alenius en värdig mottagare av SLU:s förtjänstmedalj i guld, för hans framgångsrika forskning och dess betydande och bestående värde för lantbrukssektorn, och för hans bidrag till SLU:s forskningsmiljö.

Källa: SLU

Foto: Nils Fall