Hedersdoktor Pekka Olsson föreläser om försäkringar

Pekka Olsson har utnämnts till vet med hedersdoktor vid SLU. Promoveringsföreläsningen hålls 4 oktober.93746_509163202.jpg_130

Till vardags är Pekka Olsson chef för veterinära strategier i Agria. Hans föreläsning, som hålls klockan 11.30 i Loftets hörsal, Ultuna, kommer att handla om ”försäkring och forskning – för djurvälfärd”.

Källa: SLU