USA öppnar för samarbete om bioberedskap

Ett seminarium om bioberedskap kan bana väg för ett framtida samarbete mellan USA och Sverige i dessa frågor. Seminariet äger rum i Washington, och SVA är en av värdarna.

Sverige har en tradition av samverkan mellan myndigheter om till exempel zoonoser. USA ligger i forskningsfronten inom forskning och utveckling inom säkerhet. Nu har SVA tillsammans med flera svenska myndigheter inbjudits av amerikanska myndigheter till ett möte om samarbete. Målet är att etablera ett gemensamt projekt med flera amerikanska myndigheter på beredskaps-, lantbruks- och livsmedelssäkerhetsområdet, på svensk sida samordnat av SVA på svensk sida.

Den amerikanske värden UPMC Center for Health Security har uppgiften att skydda befolkningens hälsa från konsekvenser av epidemier och katastrofer.

Seminariet har rubriken One Health Security och hålls 31 januari på House of Sweden i Washington. Intresset för seminariet är stort i USA och flera berörda myndigheter, liksom nyckelpersoner och amerikanska experter kommer att delta.

Bland de medverkande talarna finns samordnare Rickard Knutsson och planeringsdirektör Staffan Ros, båda från SVA. I övrigt medverkar från Sverige bland andra Lars Hedström, chef för Institutet för högre totalförsvarsutbildning/Försvarshögskolan, Catrin Molander, enhetschef vid Jordbruksverket, professor Anders Kvarnheden, SLU, samt Anne Lindquist Anderberg, forskningssamordnare vid MSB för USA/DHS och Kanada.

− Förhoppningen är att vi genom seminariet kan identifiera gemensamma intressen, som kan leda till samarbetsprojekt inom till exempel forskning och diagnostik på smittämnen som kan spridas globalt, säger Rickard Knutsson.

− Internationell samverkan främjar det nationella beredskapsarbetet och kan leda till bättre resursutnyttjande av olika kompetenser. USA har erfarenhet av bioterrorism och naturkatastrofer, som vi tack och lov inte har. Vi kan dock bidra med viss teknik, kunskap och erfarenheter.

Vid mötet i Washington kommer Rickard Knutsson att redogöra för det framgångsrika EU-projektet AniBioThreat, som avslutades i höstas och som han var koordinator för. Projektet samlade samarbetspartners från åtta europeiska länder, och ledder bland annat till praktiska övningar och ett stort antal forskningsartiklar.

Värdar för seminariet är SVA är tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och UPMC Center for Health Security i USA. Mötet hålls 31 januari på House of Sweden i Washington.