SVA kraftsamlar mot afrikansk svinpest

Vildsvinen sprider afrikansk svinpest. Från Ryssland har sjukdomen spridit sig till Litauen och Polen. Stora ekonomiska värden står på spel inom EU även om inga tamsvin ännu drabbats. SVA samlar därför europeisk expertis för att diskutera beredskap och förebyggande åtgärder mot smittspridning.

De oberoende organisationerna Wildlife Disease Association (WDA) och deras motsvarigheter i Europa (EWDA) och Norden (NWDA) arrangerar tillsammans med SVA en workshop på temat ”afrikansk svinpest hos vildsvin”. Inbjudna talare är bland andra Lina Mur från Universidad Complutense i Madrid, tillika Världsorganisationen för djurhälsas (OIE) referenslaboratorium för afrikansk svinpest och Sandra Blome från det tyska forskningsinstitutet för djurhälsa, FLI. Från SVA medverkar exempelvis Karl Ståhl, som är expert på afrikansk svinpest.

Workshoppen anordnas 6-7 mars med anledning av att smittan nu tagit sig in i EU-området, och frågan om vidare spridning blivit akut. Alla de erfarenheter som finns samlade från redan drabbade länder som Ryssland, Litauen och Polen behöver tas till vara och diskuteras mellan experter i olika länder. Mötet är unikt med representanter från olika vetenskapliga discipliner och länder. Totalt deltar ca 40 personer, förutom ett antal experter från SVA.

Källa: SVA