Förlängd forskning om fästingburet virus

Det internationella forskningsprojektet kring Krim-Kongo blödarvirus, där SVA deltar, har förlängts till mars 2015. Forskaren Ali Mirazimi, verksam vid både SVA och Folkhälsomyndigheten, är koordinator för det EU-finansierade projektet.

Krim-Kongo blödarfebervirus ger allvarlig sjukdom som i värsta fall leder till inre blödningar och död. Dödligheten är upp till 30 procent bland dem som insjuknar i Krim-Kongo, och det finns i dag varken läkemedel eller vaccin mot sjukdomen.

I Europa är nordöstra Turkiet, Balkanhalvön och Ryssland särskilt drabbade. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) deltar i ett internationellt forskningsprojekt med tolv länder som studerar viruset och dess spridning och som nyligen fått förlängning.

Världshälsoorganisationen WHO och EU-kommissionen har uppmärksammat Krim-Kongo blödarfeber som en allvarlig sjukdom. I det europeiska folkhälsoprogrammet inom det sjunde ramprogrammet (FP7) har viruset prioriterats.

Smittvägarna till människa är via fästingbett eller kontakt med blod från infekterade djur. Symptomen liknar först influensa med huvudvärk, feber, muskelvärk och ont i leder, sedan kan man drabbas av diarré, kräkningar och spontana blödningar. Likheterna med ebolaviruset är flera. Båda tillhör gruppen hemorragisk febervirus liksom även lassafeber och marburgfeber.

Forskaren Ali Mirazimi, verksam vid både SVA och Folkhälsomyndigheten, är koordinator för det EU-finansierade forskningsprojektet som pågått sedan slutet av 2010 och nu fått medel till förlängning till mars 2015. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är medfinansiär till SVA:s medverkan i projektet.

− Vi samlar in stora mängder prover från människor i smittområdena för att söka efter antikroppar mot viruset och kunna säga var sjukdomen är endemisk. Vi vill också standardisera och förbättra de diagnostiska metoderna för att enklare hitta smittan, säger Ali Mirazimi.

Forskningen går ut på att studera kliniska data och sekvensera virusstammar. Det ger förhoppningsvis en grund även för att hitta läkemedel och vaccin.

Ett viktigt syfte med projektet är också att utbilda sjukvårds- och beredskapspersonal och sprida kunskaper om den ännu så länge ganska okända sjukdomen. Personal vid SVA har under året påbörjat en utbildning i att arbeta på Folkhälsomyndighetens P4-laboratorium, som är det högst säkerhetsklassade i sitt slag i Sverige.

Källa: SVA