Slakteriet till djuren – inte tvärtom

Slakteriet till djuren – inte tvärtom

Nu startar projektet ”Mobil slakt och bedövning av utegående nötkreatur” som ska studera möjligheterna till bedövning på gård och skillnader i djurvälfärd och köttkvalitet vid användning av mobilt slakteri.

Forskare vid SLU:s institution för husdjurens miljö och hälsa har medverkat i utvecklingen av ett mobilt slakteri och nu har Europas första mobila slakteri för slakt av stora nötkreatur startats av företaget Hälsingestintan.
– Bakgrunden är att slakt av nötkreatur vanligen sker genom att djuren transporterats på bil till allt färre och allt större slakterier där en ökande andel djur övernattats innan de slaktas. Resultatet blir att djurvälfärd och köttkvalitet påverkas negativt av den stress som uppstår i samband med drivningen av djuren, under transporten och vid hanteringen i för djuren okända och ofta bullriga lokaler, säger Bo Algers, professor, SLU.
Konsumenter efterfrågar i allt högre grad kött av god kvalitet, liksom bättre djurvälfärd. Ett sätt att uppnå detta kan vara att ta slakteriet till djuren istället för tvärtom.
Projektet ”Mobil slakt och bedövning av utegående nötkreatur” utförs i samarbete med Hälsingestintan. Projektet har flera delar:
• jämföra djurvälfärd och köttkvalitet vid konventionell respektive mobil slakt,
• studera möjligheterna av att bedöva och avbloda på gård för uppslaktning i lokalt slakteri samt
• studera möjligheterna av att använda modern bildöverföring och bildanalys i samband med veterinärbesiktning.
Forskarna är också med i flera projekt där man studerar möjligheten av att bedöva och avbloda nötkreatur på gården för att sedan transportera slaktkropparna vidare till ett lokalt stationärt slakteri.
Medverkande i projektet är från SLU:s institution för husdjurens miljö och hälsa docent Jan Hultgren (projektkoordinator), docent Lotta Berg, docent Anna Hessle, doktorand Sophie Atkinson, doktorand Katrin Schiffer och professor Bo Algers.

Källa: SLU

Läs mer här.