Fler säkerhetsåtgärder för svenska fjäderfä

Fler säkerhetsåtgärder för svenska fjäderfä

Jordbruksverket höjer skyddsnivån mot fågelinfluensa H5N8 för fjäderfä i Sverige. Beslutet omfattar all hållning av fjäderfä i hela landet och uppges vara en förebyggande åtgärd.

– Att vi höjer skyddsnivån är en försiktighetsåtgärd. Det kan inte uteslutas att den nu aktuella fågelinfluensan sprids med vilda fåglar, varför risken för att få in sjukdomen till svenska fjäderfän nu måste betraktas som förhöjd, säger Katharina Gielen på Jordbruksverket.

Höjningen av skyddsnivån innebär bland annat att fjäderfä ska hållas inomhus. Det kan finnas tillfällen då det inte går att ta in fåglarna inomhus. Då är viktigt att djuren hålls i en inhägnad och får foder och vatten under tak. Bakgrunden till beslutet är de fall av fågelinfluensa som förekommit i Tyskland, Nederländerna och Storbritannien.

Smittkällan är fortfarande okänd. Aktuella utredningar pekar på att spridning skett via vilda fåglar, även om smitta med det aktuella viruset hos vilda fåglar ännu inte konstaterats inom EU. Beslutet om höjning av skyddsnivån kan komma att omvärderas så snart ytterligare information finns tillgänglig om omfattningen av smittspridningen.

Källa: Jordbruksverket

Foto: Sven Persson Swelo.se