Annie Lööf vill ha handlingsplan mot resistens

Annie Lööf vill ha handlingsplan mot resistens

Centerledaren Annie Lööf vill att Sverige tar initiativet mot antibiotikaresistens. Bland annat vill hon stoppa veterinärers försäljning av antibiotika och införa MRSA-provtagning på djur som förs in i Sverige. Det framgår av en debattartikel på DN Debatt.

Annie Lööfs förslag består av fem delar:

  1. Sverige tar initiativet till en global kriskommission för antibiotika och vill ge en internationell forskargrupp i uppdrag att ta fram en rapport motsvarande Sternrapporten på klimatområdet.
  2. Kräv MRSA-provtagning på levande djur som förs in i Sverige.
  3. Gör det möjligt för tullen att beslagta antibiotika även om den kommer från ett annat EU-land.
  4. Skapa ett gemensamt EU-register för all antibiotikaanvändning vid djuruppfödning. Det skulle ge konsumenter möjlighet att köpa kött som fötts upp utan antibiotika.
  5. Stoppa veterinärers rätt att sälja antibiotika, samt ställ högre krav på EU-länder att minska sin antibiotikaanvändning.

Källa: DN