Exporten av svenskt kött ökar

Exporten av svenskt kött ökar

Importen av nöt- och griskött till Sverige minskade under 2014, medan exporten ökade. Svenskarnas totala köttkonsumtion minskad, om än svagt. Det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Jordbruksverket har nu beräknat hur marknaden för kött utvecklades i Sverige 2014. Importen av nöt- och griskött minskade samtidigt som exporten och produktionen ökade. Importen av griskött minskade totalt med nästan 7 procent och minskningen var störst från Danmark och Tyskland, medan importen av griskött från Polen ökade.

Produktionen av svensk fågel- och lammkött ökade också, även om importen också steg. Svenska konsumenter förbrukade mer nöt-, lamm- och fågelkött men mindre griskött. Totalt sjönk förbrukningen av kött med 0,7 procent under 2014 jämfört med 2013. Andelen svenskt kött av förbrukningen ökade för gris-, nöt och fågelkött.