OECD spår stark ökning av antibiotika för djur

Användningen av antibiotika för djur kommer att öka med nära 70 procent fram till 2013, enligt OECD. Det framgår av ett inslag i Rapport. Nu väntas den svenska regeringen ta initiativ för att påverka den internationella utvecklingen.

I vissa näringar som kycklinguppfödning i Indien kan ökningen bli än mer dramatisk – över 300 procent. Det kommer att medföra ett starkt ökande antal resistenta bakterier, enligt OECD-rapporten.

I veckan kommer Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott att lägga fram ett förslag som de flesta partier förväntas skriva under. Det väntas leda till att Riksdagen ger regeringen i uppdrag att driva på minskningen av antibiotikaanvändningen internationellt. Regeringen tror sig vara igång med arbetet inom ett år, enligt Rapport.