OECD spår stark ökning av antibiotika för djur

OECD spår stark ökning av antibiotika för djur

Användningen av antibiotika för djur kommer att öka med nära 70 procent fram till 2013, enligt OECD. Det framgår av ett inslag i Rapport. Nu väntas den svenska regeringen ta initiativ för att påverka den internationella utvecklingen.

I vissa näringar som kycklinguppfödning i Indien kan ökningen bli än mer dramatisk – över 300 procent. Det kommer att medföra ett starkt ökande antal resistenta bakterier, enligt OECD-rapporten.

I veckan kommer Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott att lägga fram ett förslag som de flesta partier förväntas skriva under. Det väntas leda till att Riksdagen ger regeringen i uppdrag att driva på minskningen av antibiotikaanvändningen internationellt. Regeringen tror sig vara igång med arbetet inom ett år, enligt Rapport.