Försäljningen av antibiotika till djur minskar

Försäljningen av antibiotika till djur fortsätter att minska. Det visar att djuren i Sverige överlag är friska. Under 2014 minskade försäljningen med cirka 7 procent jämfört med 2013, skriver Jordbruksverket.

Varje år rapporterar Jordbruksverket till regeringen om hur mycket läkemedel till djur som säljs i Sverige. Statistiken visar att försäljningen av antibiotika har minskat successivt. Under 2014 såldes 10,4 ton vilket kan jämföras med 2007 då det såldes 17,3 ton.

Även vissa sorters antibiotika som är speciellt värdefulla i behandlingen av människor har minskat med 13 procent. Sedan 1 januari 2013 får dessa medel inte användas som förstahandspreparat vid behandling av djur och det har sannolikt bidragit till minskningen.

– Vi jobbar kontinuerligt, tillsammans med andra myndigheter och organisationer, med åtgärder för att minska antibiotikaanvändningen, säger Kinfe Girma på Jordbruksverket. Vi har bland annat en gemensam handlingsplan för antibiotikaresistens och medvetenheten kring problematiken ökar hos allmänheten.