Antibiotika till hundar minskar

Antibiotika till hundar minskar

Antibiotikaförbrukningen till hund kraftigt minskar, och det svenska resistensläget är generellt gott jämfört med andra länder. Det visar SVA:s sammanställning för 2014.

Sedan 2006 skriver veterinärer ut 50 procent mindre antibiotika till hundar. Men det finns fler ljuspunkter i den nu publicerade rapporten, där SVA presenterar antibiotikaförbrukning och statistik om resistenta bakterier på djursidan. Exempelvis ser SVA att förekomsten av ESBL-bildande bakterier minskar bland svenska kycklingar. MRSP bland hundar i Sverige förekommer endast i låg omfattning och minskar dessutom något. Tidigare har SVA också konstaterat att det under året inte hittades några MRSA-bakterier hos svenska avelsgrisar.

– Resistensläget bland svenska djur är fortfarande gott i ett internationellt perspektiv, men det kan snabbt försämras om vi inte är vaksamma. Fortlöpande övervakning är viktig, säger laborator Björn Bengtsson, SVA.

På humansidan syns en fortsatt uppgång i antalet rapporterade fall av resistenta bakterier. Det konstaterar Folkhälsomyndigheten i sin del av den gemensamma Swedres-Svarm-rapporten.

Rapporten Swedres–Svarm görs i samverkan mellan SVA och Folkhälsomyndigheten. SVA presenterar data om djur från det veterinära övervakningsprogrammet Svarm och Folkhälsomyndigheten redovisar data om människor i Swedres.