Harpest i Norrbotten – SVA vill ha in döda djur

Harpest i Norrbotten – SVA vill ha in döda djur

Ovanligt många döda harar har upptäckts i Norrbotten denna sommar. Troligen rör det sig om harpest eftersom fler fall av harpest än förväntat har konstaterats hos människor i regionen. SVA forskar på sjukdomen och ber nu jägare och allmänhet att rapportera och skicka in fynd.

Harpest (tularemi) är en mycket smittsam bakteriesjukdom som drabbar flera varmblodiga djur, inklusive människor, hundar, gnagare och hardjur. Den uppträder främst under sensommar och tidig höst. Bakterien sprids vanligtvis av mygg, eller via kontakt med sjukt djur.

– SVA är intresserat av att undersöka utbredningen och omfattningen av detta sjukdomsutbrott hos harar i Norrbotten. Vi ber därför jägare och allmänhet att rapportera in fynd av döda harar, samt om möjligt skicka in döda harar som är i gott skick, säger bitr statsveterinär Jonas Malmsten, SVA.

Harpest är en anmälningspliktig sjukdom och zoonos. Därför är det viktigt att både rapportera och skicka in djur för obduktion för att säkerställa en diagnos.

Just nu pågår vid SVA forskning kring harpest och andra sjukdomar som drabbar hardjur. Eventuella fynd är därför extra intressanta att ta del av för myndigheten.

Källa: SVA Foto Torsten Mörner