Hudsjukdom kan ligga bakom laxdöd

Hudsjukdom kan ligga bakom laxdöd

Under sommaren har SVA fått rapporter om sjuka och döda laxar i de norrländska älvarna, framför allt Torneälven. Fiskarna har varit slöa samt har haft hudskador och svampinfektioner. Nu visar två av de prover från fyra laxar från Torneälven att de bar på hudsjukdomen Ulcerös dermal nekros (UDN). Det skriver SVA.

Under sommaren har fiskeribiologen Stefan Stridsman som arbetar vid vatten- och fiskeenheten, Länsstyrelsen i Norrbottens län, fått flera samtal om svampangripna och döda laxar, främst i Torneåälven.

– Jag bestämde mig för att kontakta SVA för vägledning om insamling av prover. Två av laxarna hade hudskador som stämmer överens med UDN, säger han.

UDN är en hudsjukdom där diagnos ställs via histologi. Hudproverna måste tas i ett tidigt skede eftersom huden snabbt blir infekterad med svamp, vilket i slutändan är det som tar död på fisken.

– SVA har inte fått in några laxar för obduktion utan det är hudprover från fyra laxar som en fiskare har hjälpt oss med. Det är dock svårt att få en fullständig bild av varför det finns en ökad sjuklighet hos laxen i älven, fler komponenter än UDN kan vara inblandade, säger t f statsveterinär Charlotte Axén vid SVA.

SVA har ställt diagnosen, men även skickat proverna till Veterinärinstitutet i Norge för bekräftelse.

Ingen vet orsaken till att lax och öring drabbas av UDN. Det har förekommit undersökningar där en sjuk och frisk fisk fått gå tillsammans och då har det visat sig att sjukdomen är smittsam, men hittills har ingen bakterie, virus eller parasit kunnat identifieras.
– Hur utbredd UDN är hos de fiskar som varit sjuka eller dött går inte att uttala sig om, men vi vet att det är en bidragande orsak till laxdöden i Torneälven, säger Charlotte Axén.

Källa: SVA

Bilden: Fisk med utbredd svampinfektion i huden. I slutänden är det svampinfektionen som tar död på fisken. Foto: Anders Alfjorden/SVA