Studie på hönspopulation visar att mutationer styr vår anpassningsförmåga

Studie på hönspopulation visar att mutationer styr vår anpassningsförmåga

Genom att studera en hönspopulation under 40 år har forskare nu visat att de mutationer som fanns i den ursprungliga populationen var väldigt viktiga för den mycket stora anpassningsförmågan.

Forskarna har alltså undersökt hur mycket kroppsvikten kan ändras genom avel. I studien utnyttjades en unik hönspopulation som är framavlad i USA.

Paul Siegel, en av medförfattarna till artikeln, har sedan 1957 studerat de biologiska effekterna av att, genom avel, förändra kroppsvikten hos höns. Han började försöket med en enhetlig grupp av hönor och har nu under nästan 60 år jobbat för att avla fram så stora och så små hönor som möjligt utifrån ursprungspopulationen.

I dag väger de hönor som selekterats fram för att bli stora mer än femton gånger så mycket som de som valts ut för att bli små.

– Skillnaderna mellan de stora och de små hönorna beror på att genuppsättningen i respektive grupp snabbt har anpassats för ökad respektive minskad storlek, säger Örjan Carlborg, som tillsammans med Paul Siegel vid Virginia Tech i USA har initierat de genetiska studierna på hönslinjerna.

Studien har letts av SLU-professorn Örjan Carlborg, och resultaten publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Genome Biology.

Källa: SLU