Sverige använder minst antibiotika till djur inom EU

Sverige använder minst antibiotika till djur inom EU
Antibiotikaanvändningen har minskat i Sverige och enligt en rapport från European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) så är Sverige det land inom EU som använder minst antibiotika till djur. Det skriver Jordbruksverket.
Sveriges arbete med att kontinuerligt minska användningen av antibiotika till djur har haft god effekt. Det visar även rapporten från ESVAC som nyligen publicerades.