Duvpest i Malmö

Duvpest i Malmö

Duvpest har upptäckts hos vilda duvor i Malmö. Duvpestvirus kan orsaka newcastlesjuka hos tama fåglar.

SVA har påvisat duvpest hos döda, vilda duvor i centrala Malmö. Viruset kan hos fjäderfä och andra fåglar i fångenskap orsaka den mycket smittsamma virussjukdomen newcastlesjuka. Viruset smittar endast fåglar och är inte farligt för människor.

Jordbruksverket rekommenderar att alla som håller fåglar i fångenskap att se över och vid behov förstärka sina smittskyddsrutiner. Djurhållare ska tänka på att ge foder och dricksvatten inomhus, eller under ett skydd som förhindrar kontakt med vilda fåglar.