Nytt forskningsprojekt kring hästens smärta

Nytt forskningsprojekt kring hästens smärta

En forskargrupp på SLU ska nu undersöka om avancerad datorteknik kan kombineras med veterinärmedicin för att utveckla objektiva metoder för att upptäcka smärta hos häst.

– Vi hoppas att datorn är snabbare och mer objektiv än människor, och att datorn även kan identifiera hästar med låggradig smärta, och andra tillstånd hos hästen, som till exempel ångest och stress som även förekommer vid smärttillstånd. Det skulle innebära mycket för djurvälfärden, säger professor Pia Haubro Andersen.

Forskningen är ett samarbete mellan SLU, University of California och Köpenhamns Universitet. Tekniken, som är utvecklad på University of California i San Diego, är från början framtagen för att automatisk avläsa människans ansiktsmimik. Genom samarbetet kommer kunskaperna inom klinisk veterinärmedicin och avancerad datorteknik leda till utvecklandet av en validerad automatiserad datorteknik för igenkänning och gradering av smärta hos häst. Kan man tidigt identifiera djur med smärta kan man sedan undersöka, diagnosticera och behandla dessa djur och därmed öka djurvälfärden

Svårigheten att upptäcka smärta har lett till en efterfrågan på metoder att utvärdera smärta hos olika djurslag, däribland häst.

– Vår grupp har under de senaste tio åren utvecklat och utvärderat metoder för identifiering och gradering av smärta hos häst, framför allt i hästens ansikte. Dessa metoder är dock tidskrävande och undersökningen måste göras av vana veterinärer. Vår forskning syftar till att få fram enkla metoder som ska vara enkla att använda så att det kan bli ett gemensamt verktyg för veterinärer, yrkesverksamma samt lekmän inom hästnäringen inom en snar framtid, säger Pia Haubro Andersen.

Källa: SLU