Fågelbord kan sprida salmonella till katt

Fågelbord kan sprida salmonella till katt

Just nu får SVA in många fall med katter som smittats med salmonella. Hittills i år har 72 positiva prover från katt analyserats vid SVA. Under hela 2015 var motsvarande siffra 83.
– De rapporterade fallen är antagligen färre än det verkliga antalet salmonellasmittade katter, säger veterinär Elina Lahti, SVA.

Sjukdomsbilden hos katt kan variera från inga symptom alls till allvarlig mag-tarminfektion med feber, kräkningar och diarré. I värsta fall kan infektionen leda till döden. Katten kan även smitta sina familjemedlemmar med salmonella.

– Den här tiden på året får vi alltid in prover från katter som har blivit smittade med salmonella. I år är det ovanligt många för att bara vara februari, säger Elina Lahti.

Katterna smittas troligtvis av fåglar. Salmonellasmitta kan spridas vid fågelborden via fåglarnas avföring. Hittills i år har SVA dock inte fått in några rapporter om småfåglar som bär på salmonella. Rått kött, smittat kattfoder, gnagare samt miljö kan också vara smittkällor för katter.

Generellt ökar antalet av både smittade fåglar och katter på vårvintern. Även för människor bedöms vilda fåglar vara en smittkälla för salmonella. Genom att noga tvätta händerna efter kontakt med fågelbord och katter minskar risken för smitta. Det bästa sättet att hindra katter från att smittas av salmonella är att hålla dem borta från fågelbord.

Källa: SVA