Äggproduktionen skapar stort svinn av värphöns

Äggproduktionen skapar stort svinn av värphöns

Stort matsvinn uppstår i livsmedelsproduktionen. Ungefär en tredjedel eller 1,8 miljoner svenska värphöns destrueras eller används som minkfoder i Danmark när de har slutat värpa. Dessutom avlivas i stort sett alla – drygt 5 miljoner – tuppkycklingar som föds i kläckerierna varje år. Det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Ekonomiska faktorer avgör om producenterna väljer att ta tillvara köttet hos värphöns eller inte. Avståndet till de slakterier som tar emot värphöns spelar också in. Hanteringen av hönsen kan medföra djurskyddsproblem. Värphönsen får ofta ett urkalkat skelett och riskerar skelettskador vid transporterna. Värphönsanläggningar norr om Mälardalen kan med nuvarande regler inte leverera sina värphöns till slakt.

Någon efterfrågan på tuppkycklingar finns inte och de avlivas därför på kläckeriet.

För att minska matsvinnet behöver en större andel av värphönorna användas till livsmedel. Antalet tuppkycklingar som avlivas skulle minska om produktionstiden för värphönsen blev längre, då färre värphöns skulle behöva födas upp. Man har gjort försök med att föda upp tuppkycklingarna till matfågel, men branschen anser att det är ekonomiskt svårt att föda upp tuppkycklingar från äggproduktionen till matfågel i större skala. De växer långsammare och har ett lägre foderutnyttjande än konventionella slaktkycklingar.

Källa: Jordbruksverket