Centrum för rörelsediagnostik snart på plats vid SLU

Centrum för rörelsediagnostik snart på plats vid SLU

Inom två månader kan SLU:s unika rörelselaboratorium för forskning och kliniska undersökningar av djur börja användas. Det hoppas i alla fall professor Lars Roepstorff vid SLU. Det nya centret ska åter ställa SLU i rampljuset när det gäller forskning inom rörelsemekanik.

SLU Animal Locomotion Laboratory (AniLocolab) blir möjlig genom att SLU:s ledning nyligen har anslagit 5,1 miljoner kronor för forskningsinfrastruktur som ska ge förutsättning för världsledande forskning. Anslaget räcker till att bygga upp den första etappen av centret där ny teknik ska mäta och kvantifiera djurs rörelser.

– Så fort leverantören Qualisys i Göteborg har satt utrustningen på plats kan vi dra igång verksamheten. Det handlar om att sätta upp höghastighetsvideo och system för rörelseanalys som täcker hela SLU:s undersökningsridhus, säger Lars Roepstorff, professor i husdjurens funktionella anatomi till VeterinärMagazinet.

Hälften av anslagspengarna kommer att gå till själva utrustningen, den andra hälften till teknisk support. En person kommer att anställas nästan på heltid för ändamålet.

Därefter är det tänkt att verksamheten ekonomiskt ska bära sig själv, bland annat med patientavgifter.

Genom det nya centret tas enligt Lars Roepstorff ett stort kliv mot att inte bara behandla, utan även förebygga. Aktiva inom hästsporter kommer att kunna ta dit sina tävlingshästar för prestationsanalys.

– Vi vill kunna erbjuda tävlingsryttare att kontrollera sina hästar genom ett särskilt protokoll där hästarna rids inom respektive disciplin samtidigt som vi mäter deras rörelser. För tränare och ryttare är det viktigt att få svar på om hästens träning är anpassad efter individens förmåga. Det ger också möjlighet att på ett objektivt sätt följa hästens utveckling och hur den svarar på träning. Tekniken kan fånga upp små asymmetrier i hästens rörelsemönster såväl rakt fram som på volt, som knappt är möjliga att se med blotta ögat.

Även om målgruppen i första hand blir tävlingshästar, kan utrustningen bli värdefull även på hundsidan. Det handlar dels om arbetande hundar, men också om utvärderingar av behandlingar som ortopediska operationer. Även forskning kring ortopedisk hälsa hos animalieproduktionens djur kommer att kunna genomföras.

– Utrustningen ställer inga diagnoser, men den ger oss bättre glasögon och blir därmed ett viktigt hjälpmedel i det kliniska arbetet, säger Lars Roepstorff.

SLU blir en av fyra institutioner i världen som kan erbjuda mycket avancerad rörelsediagnostik av sporthästar. Motsvarande utrustning installeras samtidigt i Zürich (Schweiz), Utrecht (Holland) och Lusche (Tyskland). Rörelsemekanikforskarna vid SLU har redan i dag samarbete med dessa institutioner när det gäller flera forskningsprojekt, men nu kommer tekniken vid SLU även att kunna användas för halta hästar som kommer till UDS hästklinik i Uppsala. Rörelselaboratoriet kommer att utnyttjas av ett flertal forskargrupper inom SLU från framför allt den veterinärmedicinska och husdjursvetenskapliga fakulteten.

Visionen är skapa en verksamhet att vid SLU och UDS som möjliggör avancerad forskning kring djurs rörelsemekanik och samtidigt erbjuder en unik kontroll av tävlingshästars hälsostatus.

SLU har en lång tradition när det gäller forskning inom rörelsemekanik hos häst. De studier som gjordes i slutet på 1970-talet, bland annat av veterinärerna Ingvar Fredricson, Stig Drevemo och Göran Dalin, resulterade i att alla travbanor doserades i kurvorna för att minska slitaget på travhästarnas ben.

Lars Roepstorff tror nu att SLU åter kan hamna i rampljuset bland världens forskare inom rörelsemekanik. Tack vare SLU Animal Locomotion Laboratory kommer utländska forskare att attraheras av den forskningsmiljö som byggs upp. Lars Roepstorff hoppas också att laboratoriet ska locka finansiärer som vill satsa pengar på utvecklingen av en fullskalig anläggning vid SLU där man får möjlighet att mäta krafter.

Inom två månader hoppas Lars Roepstarff kunna ta emot den första hästen i det nya centret.

Läs mer om diagnostik av hästhälta i nästa nummer av den tryckta VeterinärMagazinet, som utkommer den 4 april.

Källa: SLU