D-vitamin förbättrar fertiliteten

D-vitamin förbättrar fertiliteten

Kopplingen mellan D-vitamin och fertilitet har för första gången bevisats hos vilda djur.

Forskare vid universitetet i Edinburgh har undersökt D-vitaminhalten hos vilt levande soayfår på ögruppen St Kilda i yttre Hebriderna. Genom att ta blodprov från tackorna och leta efter en specifik markör kopplad till D-vitaminet kunde forskarna jämföra D-vitaminhalten under sensommaren med antalet födda lamm nästkommande vår. Det visade sig att ju högre D-vitaminhalt fåren hade desto fler lamm fick de.

Resultatet stärker tidigare laboratorieundersökningar som har visat kopplingar mellan D-vitaminhalt och reproduktiv hälsa hos människor. Att mäta D-vitaminhalten hos människor är svårt eftersom exponeringen för solljus och olika näringskällor varierar kraftigt mellan individer. Vilda får på en isolerad ögrupp utgör ett mycket bättre forskningsunderlag. Slutsatsen är att hög D-vitaminproduktion – och i förlängningen exponering för solljus – har en klar evolutionär fördel.

Källa: University of Edinburgh