Efterlysning: Unghästar till SLU-studier

Efterlysning: Unghästar till SLU-studier

Unghästar, främst treåringar, söks för studier vid SLU om hur inridningen påverkar symmetrin i de unga hästarnas rörelsemönster. Studierna kommer att göras av veterinärstudenter i deras examensarbete.

Många hästar som tränas och tävlas rör sig asymmetriskt i samma storleksordning som hästar som utreds för lindrig klinisk hälta. I dagsläget vet man inte om hästarna kan ha medfödda asymmetrier i rörelsemönstret eller om de uppstår i samband med inridning och träning.

Hästarna som ska vara med i studien, totalt cirka 20 stycken, måste anses friska av djurägaren. Veterinärstudenterna kommer att använda ett rörelseanalyssystem som mäter symmetrin i hästens rörelsemönster och som kan bestämma vilket ben hästen är asymmetriskt ifrån, hur kraftig asymmetrin är samt var i stegcykeln som den är som störst.

De hästar som ska delta kan vara inridna men bör inte vara i alltför frekvent träning under ryttare. Gärna hästar som ska genomföra treårstest i år, men andra åldrar är också välkomna. Om möjligt vill studenterna mäta hästarna såväl före som efter treårstest. Mätningar görs i trav rakt fram samt vid longering i båda varven.

Forskarna vill gärna följa upp hästens rörelsemönster under året och se hur det förändras. Resultaten från varje häst kommer att bearbetas helt anonymt och ägaren kan när som helst avbryta sin hästs deltagande i studien.

Helst ska mätningarna utföras på UDS i Uppsala, men de kan även genomföras hos hästen om det finns tillgång till rak grusväg samt ridhus.

Intresserade kan höra av sig till unghastprojekt@gmail.com

Källa: hastsverige.se